Vi må grave opp ved endevegg i Skredbakkatunet 2 for å legge ned ny drenering rundt betongmuren.

Mvh Styret i borettslaget