Den planlagte kontrollen av hovedsikrings-tavlene i blokkene denne uka er desverre utsatt til etter nyttår, grunnet sykdom.