Vi har inngått en 5 års avtale om vedlikehold av brannsikringsutstyr og brannforebygging. Firmaet vi har valgt er Stavanger Brannsikring. Mer informasjon vil bli distribuert snarlig, da vi skal bytte ut alle brannslokkingsapparater som er plassert i rekkehusene, og alle blokkleiligheter vil få et pulverapparat.