Det ble avholdt ordinær generalforsamling 23 mars iår. Protokoll vil bli lagt til når denne er signert og kopi mottatt fra BATE.

Takk for frammøte .....

 

Rune Aarstad

Styreleder i Skredbakka BRL