Lyse Altibox holder i disse dager på med å oppgradere hjemmesentralene, slik at de er klar til å ta ibruk ny teknologi fra Lyse Altibox..... Det er flere som ennå ikke har gitt tilbakemelding til Lyse og avtalt tidspunkt som passer..... Vennligst gjør dette så fort som mulig.... Dere skal ha fått utlevert skriv om kontaktinfo hos Lyse..