Betaling for større søppenspann Enkelte beboere hos betaler kr 60,- pr måned (inkl. omkostninger) i tillegg til de ordinære felleskostnadene. Denne kostnaden skal dekke de merkostnadene som boligselskapet har til kommunen for større søppelspann hos den enkelte. Kommunen har økt sine satser, og vi øker derfor tillegget til beboerne tilsvarende.

Fra og med 1. oktober justeres prisen til kr 68,- pr måned (inkl. omkostninger).

Merk at endringen kun varsles til styret, og at det forutsettes at beboerne er kjent med at tillegget skal speile de faktiske kostnadene som boligselskapet har mot kommunen.