Statens Vegvesen har informert om gjenoptagelse av planverk for bussvei Sundekrossen - Mosvatnet. Det avholdes informasjonsmøtet 5/10 kl 18:00 på den amerikanske skol, og styret vil delta på dette møtet. Se mer informasjon på lenke under

.http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bussveiensundehillevag