Bakgrunnen for dokumentet er byggherreforskriftens krav om at byggherren før oppstart av bygge- og installasjonsarbeider skal utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan).

Det vises til en del vedlegg og oppslag som skal være en integrert del av SHA-planen.

Planen utarbeides med utgangspunkt i bl.a. risikoanalyse

Les mer (Vedlegg)