Om oss

Her har vi lagt ut litt informasjon om tjenester og personer som kan kontaktes. For mer detaljert informasjon, se sidene med Beboerinformasjon..


Vaktmestertjeneste (Dagtid: 474 67 079 / 5184 95 00 (sentralbord BATE)

Borettslaget har avtale med BATE Boligbyggelag om vaktmestertjenester.
Vaktmester er normalt på feltet tirsdager og fredager, ca. 5 timer pr dag.
Dersom beboere har behov for assistanse ved feil og mangler og/eller spørsmål vedrørende generell drift av bygningsmasse, uteområdene og borettslaget, bør Vaktmestertjenesten kontaktes i tidsrommet som er spesifisert over.

Dersom det er behov for teknisk assistanse etter normal arbeidstid eller i helger, som vannlekkasjer, brann, ødelagt fasader og/eller vinduer som ikke kan vente til neste dag, vennligst benytt tlfnr. 918 85 839


 

Styret i Skredbakka borettslag.

Vi ønsker primært at andelseiere og beboere som ønsker kontakt med styret eller har spørsmål til styret, benytter e-postadressen post@skredbakka-brl.no eller kontaktskjemaet som dere finner her...

Men selvfølgelig, dersom noen ønsker direkte kontakt med en av styremedlemmene/varamedlemmene, finner dere kontaktinformasjon under....

Navn Funksjon Adresse Tlf epostadresse Ansvarsområder
Rune Aarstad                Leder Skredbakka 43 907 76 615  styreleder@skredbakka-brl.no  Grøntområder,  vaktmester, administrasjon, nettsider
Bente M. Eiane Nestleder Skredbakka 25  473 88 676 bentemeiane@gmail.com  Blokk, sekretær
Linda Fosse Medlem Skredbakkatunet 17 901 88 681 lindafosse@lyse.net Rekkehus
Svein Sivertsen Varamedlem   Skredbakkatunet 18 928 05 783 svein.sivertsen7@lyse.net Fasaadevask/maling
Kristoffer Haavik Varamedlem Skredbakka 1 986 32 818 kihekkan@gmail.com Kameraovervåking, FB

Valgkomite

Navn Adresse E-post
Ellen Larsen Skredbakkatunet 8  
Sissel Wetteland Skredbakka 14  
Marcus Lang Skredbakkatunet 35