Nyheter - beboerinformasjon

Infobrev til beboere - Varsel om økning i forsikringspremie - tiltak
17. desember 2018

Se vedlagt informasjonsskriv om dramatisk økning i forsikringspremie og kontrolltiltak alle beboere må utføre regelmessig

Elektrikertjenester - SINUS Elektro AS
15. oktober 2018

Vi har valgt å bruke SINUS Elektro AS som vårt anbefalte firma for elektrikertjenester i borettslaget.

Informasjon til alle beboere - april 2018
04. mai 2018

Se infobrev som er distribuert til alle leiligheter i papirform

Plan for reduserende tiltak RADON i 2018
15. januar 2018

Borettslaget er pliktig til å finne løsninger for å redusere RADON verdier til under tiltaksgrense spesifisert i egen forskrift.

Planlagt håndtering av RADON
11. september 2017

Alle har fått informasjonsbrev i postkassen som viser hvordan vi planlegger håndteringen av RADON framover

Oppdatering av nøkkelservice
27. juli 2017

BATE og NOKAS har inngått en ny avtale om nøkkelservice. Dersom man låser seg ute …se vedlagt info fra BATE og NOKAS Bestilling av ekstra nøkler for leilighet/fritidsbod

Informasjonsskriv til beboere - juli 2017
27. juli 2017

Vi har distribuert inforbrev for juli 2017 til alle husstander via postkassene... Legger her ut digital kopi for historikk og søk.

Funksjoner i ny Altibox hjemmesentral
14. februar 2017

Se vedlagt dokument for nye funksjoner og tjenester etter vi har inngått en forlengelse av eksisterende avtale. Dette er for ny hjemmesentral

Vedlikehold av friskluftsventiler
23. januar 2017

Alle rekkehus og blokkleiligheter på grunnplan, pluss noen blokkleiligheter i de andre etasjene har fått friskluftsventiler installert, for å redusere RADON gass konsentr

Beboerinformasjon - distribuert i oktober 2016
14. oktober 2016

Det er blitt distribuert ut til alle boenheter et skriv i papirform om beboerinformasjon, der styret informerer om forskjellige emner som det jobbes med og som er greit

Betaling av større søppelspann
05. oktober 2016

Betaling for større søppenspann Enkelte beboere betaler kr 60,- pr måned (inkl. omkostninger) i tillegg til de ordinære felleskostnadene.

Fornyet kontrakt med Lyse AS om TV, telefon og internett-tjenester
06. januar 2013

Styret har signert en fornyelse av avtale om TV, telefon og internett-tjenester for borettslaget. Hele avtalen kan lastes ned via link under.

Vedlikeholdsinstruksjon for vinduer og dører (FDV)
19. desember 2012

Vedlagt en detaljert vedlikeholdsinstruks for vinduer og dører (FDV). Dersom noen er usikker på vedlikehold eller har spørsmål, vennligst ta kontakt med vaktmester Vedlik

Oppdaterte vedtekter vedtatt av generalforsamlingen 2010
08. april 2010

På årets ordinære genralforsamling ble det vedtatt å endre et punkt et vedtektene. Oppdaterte og gjeldende vedtekter finner du her

Utskifting av entredør
31. oktober 2008

Arbeidsgruppa som ble vedtatt på generalforsamlingen i vår 2008, har gitt sin innstilling til retningslinjer dersom andelseiere i rekkehus ønsker å skifte ut entredør

Retningslinjer for oppføring av tilbygg/påbygg på bolig
01. januar 2008

Informasjon, retningslinjer og saksgang for beboere som har planer å føre opp tilbygg/påbygg til boligen sin

Instruks for bruksendring av atrium i blokkleiligheter
01. januar 2008

Dokumentet er en instruks som må følges dersom noen ønsker å gjøre en bruksendring for atrium i blokkene

Nytt nøkkelsystem
28. september 2007

Nytt nøkkelsystem innføres fra oktober 2007. Alle beboere i blokkleiligheter skal bruke dette nøkkelsystemet. Beboere i rekkehus bør følge nøkkelsystemet. Se beskrivelse

Installasjon av varmepumpe
04. desember 2006

Styret vedtok på styremøtet 4/12 2006 at det kan installeres varmepumpe i rekkehus. Retningslinjer for hvordan dette skal gjøres, søknadspapirer og erklæring finnes i dok

Situasjonskart med grenselinjer
06. februar 2006

Dersom det skulle være interessant og nyttig for noen av andelseieren, har vi lagt ut situasjonskart for borettslaget som også viser grenselinjer med gnr og bnr.