Det ble avholdt byggemøte #7 for rehabiliteringsprosjektet .... Se vedlagte referater:

Referat fra byggemøte #7

Sjekkliste fra vernerunde