Det ble avholdt byggemøte # 23 for rehabiliteringsprosjektet den 7 februar 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde