Det ble avholdt byggemøte # 12 for rehabiliteringsprosjektet. Se vedlagt referat

Les mer (Vedlegg)