Det ble avholdt byggemøte # 10 for rehabiliteringsprosjektet 4 juli. Her finner du referat og sjekkliste for vernerunde.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste for vernerunde