Styret i borettslaget inviterte andelseiere og beboere til informasjonsmøtet på Sunde sykehjem  for å gi informasjon om hva som planlegges i forbindelse med oppgradering av fasaden på blokk og rekkehusbebyggelsen, i tillegg til at beboere kunne komme med sine synspunkter.

Ca 40 beboere møtte. I tillegg var Jostein Hauge, teknisk sjef i SBBL, Finn Kjetil Borgenvik teknisk rådgiver  fra SBBL, og Mads Ulveseth fra Forum Arkitekter i Bergen tilstede.

Styreleder åpnet møte, og presenterte bakgrunnen for at styret hadde startet et så stort prosjekt for fasadeoppgradering. (presentasjonen tilgjengelig på nettstedet)

Jostein Hauge fortalte litt om kompetanse som SBBL har innen slike prosjekter, og gikk så inn på hvor viktig det er å planlegge etterisolering når man først gjør en så stor inngripen i bygningsmassen. Han nevnte også at dersom borettslaget skal kunne søke om Husbankfinanisering, må det dokumenteres en energisparegevinst.

Mads Ulveseth forklarte at de hadde digitalisert alle boligene, slik at de har et veldig godt grunnlag for å kunne lage forskjellige løsninger. Han presenterte videre hvordan Forum Arkitekter ser for seg en løsning på  endring i fasade, og hvordan full etterisolering planlegges.

Det var så beboerenes tid til å stille spørsmål, og det var mange bra synspunkter som ble framsatt. Disse vil bli tatt med i videre planlegging.

Les mer (Vedlegg)