Det ble avholdt et informasjonsmøte nr. 2 om rehabilitering av blokker og rekkehus, 23 november 2010.

Styret ønsket å  vise nye forslag til videre  planlegging av større  vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekt av fasade for både blokk og rekkehus.

Det var representanter for teknisk avdeling i SBBL og arkitekt tilstede som  presenterte løsningsforslag og videre framdrift  for prosjektet.

Les mer (Vedlegg)