Tredje informasjonsmøte om rehabilitering/oppgradering ble holdt på tirsdag 22. februar 2011.

Her ble  det  informert om:

  • hva ønskes gjennomført; vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekt av fasade for både blokk og rekkehus
  • fargevalg
  • anbud på arbeid
  • hva betyr dette for fellesutgiftene

Det var representanter fra SBBL og arkitekt tilstede som  presenterte løsningsforslag og videre framdrift  for prosjektet

Presentasjon - styreleder

Presentasjon - husleiekonsekvens

Fargevalg