På årets ordinære genralforsamling ble det vedtatt å endre et punkt et vedtektene. Oppdaterte og gjeldende vedtekter finner du her

Les mer (Vedlegg)