BATE og NOKAS har inngått en ny avtale om nøkkelservice.

Dersom man låser seg ute …se vedlagt info fra BATE og NOKAS

Bestilling av ekstra nøkler for leilighet/fritidsbod utføres nå av andelseier selv, ved å bruke skjema som man finner på www.bate.no à «For deg»

Les mer (Vedlegg)