Styret har utarbeidet et skjema som kan brukes for å melde fra om feil og mangler som har oppstått, samt andre avvik/klager/forslag til forbedringer....

Skjemaene vil bli hengt opp på oppslagstavlene i trapperommene i blokkene, og man kan også bruke digitalversjon som dere kan laste ned på via denne lenken.....

Instrukser for levering er gitt nederst på skjemaet.