Parkeringsregler for Borettslaget Skredbakka

  • Hver boenhet har i tilknytning til bolig fått tildelt egen og nummerert parkeringsplass under blokk eller i ekstern carport. Denne parkeringsplassen skal primært brukes av andelseier/leietaker av boenheten, og kun benyttes til parkering av kjøretøy.
  • Andelseiere som har el-bil og ønsker å få installert lader må bestille Schneider elbillader via Smartly. Det er ikke lov å lade bilen fra stikkontakt i carportene. Disse er kun beregnet for småelektrisk utstyr. Dersom man lader via stikkontakt blir eier av parkeringsplassen belastet et gebyr pålydende 1000,- pr. gang.
  • Andelseier har anledning til å fremleie/låne ut egen parkeringsplass. Styret skal informeres om slik fremleie/utlån.
  • Parkering utenfor andelseiers egen parkeringsplass er kun tillat på oppmerket område. Det er ikke tillatt å bruke gårdsplass/inngangsparti i rekkehusene til parkeringsplass. Dette er regulert i skiltvedtak 0075/92, reguleringsplan nr 888. (Ref. brev fra 1994 fra Stavanger kommune og politiet.)
  • Det er ikke tillat å parkere tilhenger, campingvogn, bobil og liknende på felles parkeringsområde uten at styret har godkjent dette. Dette gjelder også kjøretøy som er større enn oppmerket område.
  • Egne parkeringsplasser er avmerket og reservert til bruk for forflytningshemmede.
  • Avskiltede kjøretøy som har stått mer enn 14 dager utenfor nummerert parkeringsplass vil bli fjernet for eiers regning.
  • Motorkjøretøy som er parkert utenfor nummerert parkeringsplass eller oppmerket parkeringsområde, kan bli bøtelagt eller tauet bort for eiers regning.
  • Det er kun Stavanger kommune som kan gi dispensasjon fra parkeringsreglene. Styret har ingen mulighet for å dispensere fra offentlig regulert parkeringssone. Dispensasjonskort må ligge godt synlig i bilen.
  • Disse reglene for parkering innen Borettslaget Skredbakka er gyldige på lenge skilt nr.376 – parkeringssone, er satt opp.

Sist oppdatert august 2023