Da har vi startet med rehabiliteringsarbeidet for blokkene og rekkehusene ..... Arbeidet er planlagt ferdig i juli 2013 .... Alle dokumenter og nyheter anggående dette arbeid finner du på egen side .. Se her..

Les mer (Vedlegg)