Det nye styret består av følgende personer:

Ny styreleder er Frode Kleppe (Skredbakka 45).

Styremedlemmer er Lena Kristensen (Skredbakkatunet 4) og Svein Sivertsen (Skredbakkatunet 18)

Varamedlemmer er Bente Eiane (Skredbakka 25) og Rune Aarstad (Skredbakka 43).

Valgkomite består av Sissel Wetteland (Skredbakka 24), Ellen Larsen (Skredbakkatunet 8) og Marcus Lang (Skredbakkatunet 35).