Fram til valg av ny styreleder på ekstraordinær generalforsamling til høsten vil Lena Kristensen være konstituert som styreleder.

Er du interessert i å bli styreleder? Ta kontakt med valgkomitèen eller styret direkte. 

Alle henvendelser som ikke haster bes rettes til styret på e-post skredbakka@styretmitt.no.

 

Vennlig hilsen

Styret i Skredbakka borettslag