Det vil bli utført kontroll og årlig vedlikehold av alle rømningsstiger på utsiden av balkonger i blokkene i tidsrommet 18-19 desember.

Arbeidet blir utført av Stavanger Brannsikring, og det vil det bli brukt motorisert personell-lift for å komme til fra utsiden.

Vennligst vis respekt for eventuelle sperringer som kan bli satt opp for å unngå personskader.

Kontaktperson hos Stavanger Brannsikring:Mats Zweedijk , Epost: mats@stavangerbrannsikring.no, Tlf: 483 52 132