Vi har endret rutinen med å bestille nøkler fra at dette ble gjort av styret til nå at det er den enkelte andelseier som gjør dette selv, ved å benytte seg av bestillingsskjemaet som du finner her: https://bate.no/for-deg/bestill-nokkel

Husk at du i forkant må kontakte vaktmester for å få nummer på nøkkelen du skal bestille...