Vedlagt er referater  fra byggemøte og HMS sjekkliste  #5 som ble avholdt 25 april.

Referat fra byggemøte

HMS sjekkliste