Det ble avholdt byggemøte # 8 for rehabiliteringsprosjektet 6 juni. Her finner du referat og sjekkliste for vernerunde

Referat fra byggemøre #8

Sjekkliste for vernerunde #8