Det ble avholdt byggemøte #6 for rehabiliteringsprosjektet .... Se vedlagte referater:

Referat fra byggemøte #6

HMS sjekkliste