Det ble avholdt byggemøte # 34 for rehabiliteringsprosjektet den 21 august 2013.

Referat fra byggemøte
Sjekkliste fra vernerunde