Det ble avholdt byggemøte # 34 for rehabiliteringsprosjektet den 7 august 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde