Det ble avholdt byggemøte # 33 for rehabiliteringsprosjektet den 26 juni 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde