Det ble avholdt byggemøte # 32 for rehabiliteringsprosjektet den 15 juni 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde