Det ble avholdt byggemøte # 31 for rehabiliteringsprosjektet den 29 mai 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde