Det ble avholdt byggemøte # 30 for rehabiliteringsprosjektet den 15 mai 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde