Det ble avholdt byggemøte # 29 for rehabiliteringsprosjektet den 2 mai 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde