Det ble avholdt byggemøte # 27 for rehabiliteringsprosjektet den 3 april 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde