Det ble avholdt byggemøte # 26 for rehabiliteringsprosjektet den 20 mars 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde