Det ble avholdt byggemøte # 25 for rehabiliteringsprosjektet den 6 mars 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde