Det ble avholdt byggemøte # 24 for rehabiliteringsprosjektet den 20 februar 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde