Det ble avholdt byggemøte # 22 for rehabiliteringsprosjektet den 23 januar 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde