Det ble avholdt byggemøte # 21 for rehabiliteringsprosjektet den 9 januar 2013.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde