Det ble avholdt byggemøte # 20 for rehabiliteringsprosjektet den 12 desember 2012.

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde