Det ble avholdt byggemøte # 18 for rehabiliteringsprosjektet

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde