Det ble avholdt byggemøte # 17 for rehabiliteringsprosjektet.

Referat fra møtet

Sjekkliste fra vernerunde