Det ble avholdt byggemøte # 16 for rehabiliteringsprosjektet .

Referat

Sjekkliste for vernerunde