Det ble avholdt byggemøte # 15 for rehabiliteringsprosjektet. 

Referat byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde