Det ble avholdt byggemøte # 14 for rehabiliteringsprosjektet.Se lenke til referat og sjekkliste for vernerunde

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde