Det ble avholdt byggemøte # 13 for rehabiliteringsprosjektet. Se lenke for referat og sjekkliste fra vernerunde

Referat fra byggemøte

Sjekkliste fra vernerunde