Det ble avholdt byggemøte # 11 for rehabiliteringsprosjektet 9 august 2012 . Se vedlagte dokumenter for referat.

Les mer (Vedlegg)